Strona glowna

Strona glowna

Galwanizacja jest to metoda wytwarzania powłok na różnych materiałach. Jest to zganienie odnoszące się do wykonywania trwale przylegających cienkich powłok metalicznych poprzez osadzanie jednego metalu na innym przez np. chromowanie, kadmowanie lub cynkowanie.

Proces ten wykorzystuje zjawisko elektrochemiczne, które towarzyszy przepływowi prądu między elektrodami. Źródłem energii elektrycznej jest zasilacz galwaniczny. Bardzo ważnym elementem jest transformator mocy lub specjalny transformator z uzwojeniem wielofazowym.

Nauka, która zajmuje wytłumacz aa proces galwanizacji to galwanotechnika.

Galwanotechnika jest działem techniki, który zajmuje się teoretycznymi aspektami oraz praktycznymi metodami wytwarzania powłok na rozmaitych podłożach. Jest to technika, które wytwarza powłoki różnymi metodami. Ze względu na zastosowanie można ją podzielić na dwie kategorie:

Galwanoplastyka, czyli wytwarzanie grubych powłok mechanicznych, które nie są trwale związane z podłożem. Są wykorzystywane najczęściej w celu utrwalenia kształtu podłoża i wykorzystania tych powłok jako formy do matrycy wtryskarniach lub odlewniczych. Podłoża w tej metodzie zazwyczaj są niemetaliczne.

Galwanostegia, to wytwarzanie powłok, które są trwale przylegające do metalicznego podłoża. Powłoki mogą być cienkie – w celach ozdobnych lub mieć inne zastosowanie np. ochronne.

Na tej stronie internetowej zostaną przedstawione różne metody osadzania jednego metalu na drugim. Metod jest wiele, ale mają jeden główny cel, mianowicie mają chronić przedmioty przed korozją i innymi niszczącymi je elementami.

– autor artykułu